Sunday, September 5, 2010

Jawatan Kosong Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

English Version

Applications are invited from citizens aged 18 and over who is qualified to fill the following positions at the Forest Research Institute Malaysia (FRIM).

1. RESEARCH OFFICER GRADE Q41

DOWNLOAD JOBS REQUIREMENTS

HOW TO APPLY
All applications must be made through amendments BPSM/1/1 Form 2 which can be downloaded from the website of the Forest Research Institute Malaysia (FRIM). Completed application forms should be written in the name of the position at the top left of the envelope and sent to the Human Resources Division, Forest Research Institute Malaysia (FRIM), 52109 Kepong, Selangor.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Application Closing Date: 24 September 2010


Versi Bahasa Malaysia

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang berkelayakan bagi mengisi jawatan-jawatan berikut di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM).

1.PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

MUAT TURUN SYARAT KELAYAKAN

CARA MEMOHON
Semua permohonan hendaklah dibuat melalui Borang BPSM/1/1 pindaan 2 yang boleh dimuat turun daripada laman web Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah ditulis nama jawatan dibahagian atas sebelah kiri sampul surat dan dihantar kepada Bahagian Sumber Manusia, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM),52109 Kepong, Selangor Darul.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Tarikh Tutup Permohonan: 24 September 2010